• /

شام غریبان امام هادی علیه السلام 1390

شام غریبان امام هادی علیه السلام 1390 مجتمع بنی فاطمه مشهد سخنرانی استاد حجه الاسلام زرین و مداحی آقای حاج سعید قانع

سخنرانی استاد حجه الاسلام زرین شام شهادت امام هادی علیه السلام مجتمع بنی فاطمه 1390
دانلود
مداحی آقای حاج سعید قانع شام شهادت امام هادی علیه السلام بنی فاطمه مشهد 1390
دانلود